Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Conjes Patisserie met betrekking tot aan- en afmelden voor workshop of opleiding de volgende voorwaarden:

Aanmeldingsbeleidalgme
U kunt zich inschrijven per mail. Na ontvangst van de aanmelding volgt een bevestiging plus een factuur. De inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag van de workshop(s) en opleiding is ontvangen. In alle gevallen telt de datum van ontvangst voor de volgorde van inschrijving.

Het volledige bedrag dient u voor aanvang van de workshop of opleiding over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen. Vanaf 2020 zijn alle prijzen vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Afmeldingsbeleid
Na aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van twee weken (14 kalenderdagen). Men kan zich binnen deze bedenktijd, vóór aanvang van een workshop of opleiding, zonder bijkomende kosten afmelden.

Na afloop van de bedenktijd is men bij afmelding tot één week (7 kalenderdagen) vóór aanvang van een workshop of opleiding administratiekosten (10,-) verschuldigd. Bij latere afmeldingen is men het volledige cursusgeld verschuldigd.

Mits is overeengestemd om de desbetreffende workshop of opleiding op een andere dag te volgen.

Doorgang
Een workshop of opleiding gaat door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Conjes Patisserie het recht de workshop of opleiding af te lassen en te verzetten naar een later moment.